EGA handicapping system

EGA handicapping system

EGA HANDICAPPING SYSTEM 2016

Sinds 22 februari zijn we overgegaan naar het nieuwe EGA Handicap systeem. Dit systeem is geldig tot begin 2020 (mits kleine aanpassingen indien nodig).

Alle aanpassingen die in 2014 aangebracht werden zijn behouden; counting, verlaagde bufferzones.


Zij die het volledige EGA Handicap System wensen te lezen, klik hier.

Goed om te weten ww handicap wordt beheerd door uw homeclub. Met vragen kan u dan ook u bij de handicap commissie van uw club terecht. Zij kunnen altijd advies inwinnen bij de KBGF.

De Handicap Review, de berekening van een score in Stableford (Stb) , van de Standard Gross Differential wordt, technisch gezien, berekend in de Fed DB (de centrale database van de Koninklijke Belgische Golf Federatie).
In een notedop : hoe evolueert je handicap?

Volgende termen moet je goed onthouden : Bufferzone, Confirmed /Not-Confirmed handicap, Standard Gross Differential
Je kent je ‘STB’ score. Kijk of deze net score in je hcp categorie binnen de bufferzone valt. Indien ja: je hcp wordt niet aangepast.

Indien neen: je hcp wordt aangepast zoals hieronder in de tabel berekend.

Handicap
category

EGA Handicap

Buffer Zone

Stableford-points
below the buffer zone :
add only
Subtract for each
Stableford-point above
the buffer zone :
18-hole scores 9-hole scores
1 plus - 4.4 33 - 36 niet van toepassing 0.1 0.1
2 4.5 - 11.4 32 - 36 0 - 18 0.1 0.2
3 11.5 - 18.4 31 - 36 16 - 18 0.1 0.3
4 18.5 - 26.4 30 - 36 15 - 18 0.1 0.4
5 26.5 - 36.0 30 - 36 14 - 18 0.1 0.5
6 37 - 54 0 - 36 0 - 18 0 1

Tabel : Hcp categorieën voor de EGA en hun bufferzones.

Een voorbeeld:Iemand uit categorie 1 speelt een STB-score van 33 punten. Zijn bufferzone is 33-36 dus blijft zijn hcp onveranderd.

Confirmed versus not-confirmed hcp’s?Als je minstens 4 qualifying scores in het vorige seizoen gespeeld hebt en deze hcp bevestigd of aangepast werd met de Handicap Review, heb je een confirmed hcp.

Hoe kan je een not-confirmed hcp terug confirmed maken?
Speel 3 qualifying scores binnen twee opeenvolgende hcp reviews en je hcp wordt opnieuw confirmed.

Terug naar boven