Statuten KBGF

Statuten KBGF

Op deze pagina, kan u de statuten en het Reglement van Inwendige Orde (RIO) van KBGF raadplegen.

Deze documenten werden goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 28 november 2012

STATUTEN KBGF

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

Terug naar boven