Wie is wie?

Wie is wie?

De Koninklijke Belgische Golffederatie is opgericht in 1912, onder impuls van de toenmalige kapitein van de Royal Golf Club de Belgique, Dhr. Edmond Solvay. In 2012 vierde de KBGF zijn honderdjarig bestaan.

In oktober 2001 werd de KBGF grondig herstructureerd en ontstonden de twee regionale verenigingen, de Vlaamse Vereniging voor Golf (VVG) en de Association Francophone de Golf (AFG). Elk kreeg zijn eigen bevoegdheden waarbij nationale materies bij de huidige KBGF bleven.

Bij de KBGF zijn 89 clubs aangesloten die in totaal 62.000 golfers vertegenwoordigen. De Algemene Vergadering is het soeverein orgaan van de Federatie. Zij verkiezen de 10 bestuurders die de Raad van Bestuur van de KBGF vormen.

Het secretariaat van de KBGF telt 5 personeelsleden en staat in voor de uitvoering van het dagelijks bestuur. Binnen deze structuur, zijn er verschillende commissies voorzien zoals de sportieve, de technische en medische commissie.

De KBGF heeft als DOEL is het beheer, de organisatie, de aanmoediging van en de controle over de ontwikkeling en de praktijk van het golfen in België in de meest ruime zin.

Onder onze BEVOEGDHEDENvalt :

  • De organisatie van internationale wedstrijden in België of in het buitenland
  • De organisatie van nationale wedstrijden
  • Het selecteren, trainen, samenstellen, omkaderen en organiseren van de nationale ploegen
  • De technische organisatie van het golfspel in België ten einde de reglementen en de toepassing ervan te uniformiseren (Baan, Handicapping, golfregels, enz.)
  • De communicatie aan al haar leden (golfclubs) van alle informatie die haar aanbelangt
  • De contacten met de media, de organisatie van de evenementen, de promotie van de golfsport op nationaal niveau en volgens zijn competenties, alsook de sponsoring.
  • De coördinatie van het olympisch dossier in samenwerking met AFG en de VVG


Naar aanleiding van de Algemene Vergadering op woensdag 26 april 2017 en de Raad van Bestuur
die hierop volgde, hebben wij het genoegen om jullie de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van de KBGF aan te kondigen.
De heer Emmanuel Rombouts werd benoemd als nieuwe Voorzitter van de KBGF voor een mandaat van 4 jaar.

De heer Emmanuel ROMBOUTS - Voorzitter KBGF
Home Club : Royal Antwerp Golf Club
De heer Luc FEREMANS - Ondervoorzitter KBGF en Voorzitter VVG
Home Club : Cleydael Open Golf Club
De heer Philippe DELHAYE - Ondervoorzitter KBGF en Voorzitter AFG
Home Club : Golf du Mont Garni
De heer Jan-Peter BAERT - Bestuurder
Home Club : Koninklijke Limburg Golf & Country Club
De heer Jean BAUGNIET - Bestuurder
Home Club : L'Empereur Relais Golf & Country Club
De heer Adrien COLMANT - Bestuurder
Home Club : Royal Golf Club du Hainaut
De heer Cédric de WOOT - Bestuurder
Home Club : Koninklijke Golf Club van België
De heer Emmanuel ROLIN JACQUEMYNS - Bestuurder
Home Club : Golf de Liège - Gomzé
De heer Piet VANDENBUSSCHE - Bestuurder
Home Club : Ternesse Golf & Country Club
De heer Marc VANDERSTICHELEN - Bestuurder
Home Club : Golf Club Enghien

Het secretariaat

Tel. : +32 2 672.23.89
Fax : +32 2 675.46.19
E-mail: info@golfbelgium.be


De heer Timothée Simoens
Secretaris Generaal
t.simoens@golfbelgium.be


Mevrouw Frnçoise Bonnelance
Assistant ‘Belgian Team’
Verantwoordelijk voor de organisatie van trainingen, reizen, uniformen, enz.
f.bonnelance@golfbelgium.be


De heer Frédéric Chapel
Sport Secretaris
f.chapel@golfbelgium.be

De heer Johan Verbiest
Sport & Technisch Directeur
Verantwoordelijk voor federale wedstrijden, USGA Course Rating, Golfregels, FedDB en Handicapping
j.verbiest@golfbelgium.be


De heer François-Xavier Verkaeren
Administratie
Verantwoordelijk voor federale kaarten, boekhouding
fx@golfbelgium.be
Terug naar boven