PRESS RELEASE - 8 FEBRUARI 2016

PRESS RELEASE - 8 FEBRUARI 2016

De Raad van Bestuur van de KBGF enerzijds, en de Heer Emmanuel Brasseur, Secretaris-Generaal van de KBGF anderzijds, hebben in onderling overleg verkozen om een einde te stellen aan hun samenwerking en dit met ingang vanaf 4 februari 2016.

Deze beslissing werd genomen wegens een verschil in visie met betrekking tot de ontwikkeling en de promotie van de golfsport in België.

De Raad van Bestuur dankt Dhr. Brasseur voor zijn vernieuwende voorstellen, benevens voor zijn professionele en gemotiveerde inzet, tijdens zijn medewerking met de KBGF. De Raad wenst hem tevens veel succes in zijn verdere beroepsloopbaan.

Alle briefwisseling, vragen en mails dienen vanaf nu verstuurd te worden naar volgend adres: info@golfbelgium.be dan wel rechtstreeks naar de gebruikelijke contactpersoon.

Namens de Raad van Bestuur,

De Voorzitter

Philippe Relecom

Terug naar boven