LIVE : Omnium Classic of Belgium Leaderboard
Accueil E Wat is #BEgolf?

BEGOLF: samenwerkingsfederalisme tussen KBGF, Golf Vlaanderen en AFGolf

 

De golfsport in België zit in de lift met een nooit geziene stijging van het ledenaantal. Dat is een positieve zaak, zeker in coronatijden met tegenvallende inkomsten op vlak van bv horeca en wedstrijden. De Koninklijke Belgische Golf Federatie, AFGolf en Golf Vlaanderen ondersteunen de clubs op verschillende vlakken en elk binnen hun bevoegdheid. Samenwerking is hierbij cruciaal om tot positieve resultaten te komen en daar ligt ook de sleutel tot succes.

Laten we even terugkijken in de geschiedenis

Parallel met de groeiende populariteit van een sporttak ontstond al snel de noodzaak om structuren aan te brengen die zorgden voor een bepaalde ordening van de sport, bijvoorbeeld op het vlak van reglementen en wedstrijdkalenders. Zo zijn de federaties of sportbonden ontstaan en ze hebben doorheen de jaren een enorme evolutie ondergaan.

De oudste sportfederatie in België is de Belgische Turnbond, opgericht in 1865. De Koninklijke Belgische Golf Federatie (KBGF) werd gecreëerd in 1912. In de historiek van de sportfederaties spelen de verschillende staatshervormingen en de culturele autonomie een belangrijke rol. Dit heeft ertoe geleid dat de meeste sportfederaties een Vlaamse en Waalse vleugel oprichtten naast een nationale koepelstructuur. Zo ook in de golfwereld waar de KBGF in 2001 grondig geherstructureerd werd en Golf Vlaanderen en de Association Francophone Belge de Golf (AFGolf) als regionale verenigingen van clubs werden opgericht.

De herstructurering richtte zich hoofdzakelijk op het verdelen van de bevoegdheden volgens het subsidiariteitsbeginsel. Dit principe bepaalt dat de bevoegdheden best naar het regionale niveau kunnen geschoven worden, behalve die bevoegdheden die enkel op nationaal niveau kunnen uitgeoefend worden. Bevoegdheden zoals de promotie van de golfsport, recreatieve golfsport, kaderopleiding, topsport, detectie en ontwikkeling zijn typische regionale aangelegenheden. De Belgische teams (performance niveau), technische zaken (golfregels, World Handicap System, course rating, federale database), organisatie van nationale en internationale wedstrijden zijn dan weer competenties die op het nationale niveau zijn gehouden.

Waar de bevoegdheden ook liggen, de nood aan samenwerking zal er steeds zijn. Dit komt vaak tot uiting in crisissituaties, kijk maar naar de coronacrisis: een virus stopt niet aan de grenzen en moet gecoördineerd aangepakt worden, over de grenzen van een staatsstructuur heen. We moeten dus kijken naar een structuur die toelaat dat de regionale verenigingen en de nationale federatie optimaal met elkaar samenwerken, met zowel aandacht voor autonomie als voor cohesie. Wie splitst moet samenwerken, wordt wel eens gezegd. Het louter overhevelen van bevoegdheden en hierbij hopen dat de zaken voor eens en voor altijd duidelijk zullen zijn en automatisch tot betere resultaten zullen leiden, is een illusie. Samenwerken dus.

In die optiek zag enkele jaren geleden het project BEGOLF het daglicht. Geen vierde federatie, zoals sommigen misschien denken, wel een samenwerkingsproject tussen de KBGF, Golf Vlaanderen en AFGolf met als oorspronkelijk doel om gezamenlijk kandidaat-sponsors te benaderen en te beheren. Stilaan werd duidelijk dat de samenwerking breder moest worden uitgerold over andere domeinen: sport, IT, Belgian Teams, communicatie, sponsoring, … Alles is verstrengeld met elkaar. Je kan niet over Route 36 spreken zonder het te hebben over het World Handicap System. De Belgian Teams zijn onlosmakelijk verbonden met het ontwikkelingstraject in de regionale federaties. En ga zo maar door.

Hoe ziet de toekomst eruit?

Het samenwerkingsakkoord BEGOLF zal moeten opgefrist worden op vlak van visie. De KBGF moet hierbij zijn rol als competentiecentrum en facilitator in steun van Golf Vlaanderen, AFGolf en de clubs invullen. Structureel kan dit door bruggen te bouwen, zowel op het beleidsniveau als op het beheerniveau. Een aantal voorstellen liggen op tafel om verder uit te werken. Zo worden de KBGF commissies omgevormd tot BEGOLF commissies met vertegenwoordiging uit zowel KBGF, AFGolf, Golf Vlaanderen en de clubs. Sponsor “assets” worden gezamenlijk geïnventariseerd en gevaloriseerd met behulp van een gespecialiseerde partner en vervolgens op de markt gezet. Ook de samenwerking met de PGA wordt herbekeken.

Het zal de uitdaging zijn voor de volgende maanden om het samenwerkingsakkoord tussen de nationale federatie en de regionale verenigingen een definitieve vorm te geven. Vervolgens dient BEGOLF een strategisch beleidsplan te ontvangen waar samenwerkingsfederalisme met respect voor elkaars autonomie het werkingsprincipe vormt om de clubs en de spelers de meest doeltreffende ondersteuning te bieden.