Qualifying Scores onder het COVID-19

In verband met de uitbraak van het coronavirus heeft de R&A voorbeelden gegeven over de te nemen maatregelen op het gebied van de golfregels en qualifying scores.

De KBGF heeft het R&A-document in overlopen en aangepast om aan onze Belgische Park & Play  regels te voldoen. Hieronder vinden jullie  enkele richtlijnen  om qualifying scores te kunnen spelen in deze moeilijke periode. 

De score bij strokeplay (Regel 3.3b)

In verband met zorgen over het uitwisselen van scorekaarten mogen de clubs  er tijdelijk voor kiezen om manieren voor het noteren van scores te accepteren die niet strikt overeenkomen met regel 3.3b. Hieronder mogelijkheden;

  • Spelers mogen hun eigen holescores op de scorekaart noteren (het is in dat geval dus niet noodzakelijk dat de marker dit doet). Het federatienummer van de marker wordt genoteerd.
  • De marker vult de scorekaart in, de speler bevestigt verbaal of electronisch.
  • De marker vult de scorekaart in, de speler tekent de kaart op een veilige manier.
  • Het is niet noodzakelijk om fysiek de scorekaart bij de club in te leveren mits de club de scores op een andere manier kan accepteren. 
  • De scores worden electronisch ingegeven door speler/marker en bevestigd door marker/speler.

Indien de KBGF dit  nodig vindt zal deze lijst aangevuld worden.

Vlaggenstokken

De spelers moeten de Park&Play regel ,omtrent de vlaggenstokken, volgen. Ze mogen de vlaggenstok niet aanraken. De vlaggenstokken moeten ten allen tijde in de hole blijven.

Hole-afmetingen en uitholen

Er worden geen wijzigingen in de definitie van “hole” aangebracht. De EGA staat echter wel tijdelijk enkele aanpassingen waarbij de qualifying condities gelden.

Hierbij mag er een “insert” (inzetstuk) in de hole zitten, maar de bal moet minimum voor de helft onder het oppervlak van de green tot stilstand kunnen komen. Dit betekent dat de diepte van de hole gereduceerd kan worden van 4 inch (10,16 cm) naar 1 inch (2,56 cm) met behulp van een inzetstuk.

Het is tijdelijk toegestaan om een inzetstuk in de cup te zetten en een hefmechanisme op de vlaggenstok te bevestigen.

Scores gemaakt met de hierboven beschreven aanpassingen worden door de KBGF tijdelijk voor handicapdoeleinden toegestaan. 

De cup van hole boven het maaiveld te laten uitsteken is een, mogelijk oplossing om te vermijden dat de speler de vlaggenstok aanraakt. Maar indien er een dergelijke maatregel toegepast wordt, kan er volgens de EGA en KBGF geen sprake zijn van qualifying condities.

Bunkers

Volgens de Park & Play regels, om het risico op besmetting te minimaliseren, moeten de harken van de bunkers verwijderd worden. Wij begrijpen dat de bunkers in dat geval waarschijnlijk niet zo netjes achtergelaten worden. Om aan de qualifying condities te voldoen mogen er geen wijzigingen aangebracht worden in de Golfregels. De speler moet de bal spelen zoals die ligt. De speler wordt dan verzocht om de bunkers glad te strijken met hun voeten of een club. 

Boulevard Louis Schmidt 87/6,
1040 Bruxelles

+32 (0)2 672 23 89

Meld u aan voor onze newsletter
© 2020 Royal Belgian Golf Federation    |    Privacybeleid     |    Disclaimer
Made with love by Créatonit