LIVE : Omnium Classic of Belgium Leaderboard

Omwille van de huidige Park & Play-richtlijnen heeft de Raad van Bestuur van de KBGF beslist om het plaatsen, zonder strafslag,  toe te laten voor een bal die in de bunker ligt. Deze tijdelijk lokale regel mag alleen gebruikt worden indien alle harken effectief van de baan verwijderd zijn.

De club heeft de vrijheid om te kiezen of ze deze regel al dan niet toepast.

Qualifying rondes (EDS) mogen onder deze omstandigheden ( plaatsen in de bunker) gespeeld worden.

De tijdelijk lokale regel

Als de bal van een speler in de bunker ligt, mag de speler één keer vrij uitwijken door de originele bal of een andere bal te plaatsen in en te spelen vanuit dit uitwijkgebied:

 • Referentiepunt: ligplaats van de originele bal.
 • Grootte van het uitwijkgebied gemeten vanaf het referentiepunt: de lengte van een scorekaart vanaf het referentiepunt, maar met deze beperkingen:
  o Mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt, en
  o Moet in de bunker zijn.

Bij het toepassen van deze Lokale Regel moet de speler een plek kiezen om de bal te plaatsen en de procedures gebruiken voor het terugplaatsen van een bal onder Regels 14.2b(2) en 14.2e.

Nota: Het is aangeraden om de ligplaats van de bal te markeren alvorens de bal op te nemen en te plaatsen

Straf voor overtreding van de Temporary Local Rule : Algemene Straf (2 strafslagen)

——–

When a player’s ball lies in the bunker, the player may take free relief once by placing the original ball or another ball in and playing it from this relief area:

 • Reference Point: Spot of the original ball.
 • Size of Relief Area Measured from Reference Point: One scorecard length from the reference point, but with these limits:
  – Must not be nearer the hole than the reference point, and
  – Must be in the bunker.

In proceeding under this Local Rule, the player must choose a spot to place the ball and use the procedures for replacing a ball under Rules 14.2b(2) and 14.2e.

Note : It’s recommended to mark the position of the ball before lifting and placing it.
Penalty for breach of Temporary Local Rule: General Penalty (2 strokes)