LIVE : King's Prize L'Empereur Results
Handicap & Regels E Course rating

Onder de bevoegdheid van de KBGF valt de technische organisatie van het golfspel in België

om de reglementen en de toepassing ervan te uniformiseren (bv. Course Rating & Slope Rating).
De Technische Commissie van de KBGF voert de Course en Slope Ratings in België uit.

Vooraleer een Course en Slope Rating kan gebeuren, moet het terrein gemeten worden door een landmeter en dit volgens de richtlijnen van de USGA Course Rating.
De KBGF duidt een landmeter aan om een officiële meting van een baan uit te voeren.

Alle banen van België worden gemeten of hermeten volgens de geldende normen en met de huidige technologieën alvorens te kunnen overgaan tot een Rating van een baan.

Overzicht course rating van de golfterreinen in België

Wat betekent Course rating en Slope?

Hoe vaak heb je gekeken naar uw scorekaart en naar de cijfers van Slope en Course Rating maar je hebt absoluut geen idee wat ze betekenen? Nu, je bent niet alleen. De meeste golfers begrijpen niet wat een Course Rating van 74,6 werkelijk betekent, of een Slope van 114.

Dus, laten we een kijkje nemen:

 

Golf Course Rating (CR)

De USGA heeft een systeem ontworpen om officieel elke golfbaan te beoordelen naar Course Rating. De Course Rating (CR) is een beoordeling van de moeilijkheidsgraad van een baan voor een 0-handicap speler, onder normale baan- en weersomstandigheden.

De Course Rating wordt uitgedrukt in het aantal benodigde slagen tot één decimaal nauwkeurig en is afhankelijk van de lengte van de baan en de hindernissen op de baan die de score van een 0-handicap speler zouden kunnen beïnvloeden.
Het is een meer accurate beoordeling van de baan als de `Par`; twee golfbanen met eenzelfde `Par` kunnen een verschillende Course Rating hebben.

De Course Rating voor elke golfbaan zal meestal tussen de 67 tot 77 liggen. Hoe lager de rating, hoe makkelijker de golfbaan.

De USGA kent een Course Rating toe voor elke set van tees (heren/dames/front tee & back tee) op die golfbaan, zodat je tot vier verschillende cijfers kan hebben voor een baan. Dus, als uw golfbaan een Course Rating heeft van 75,3 op de set van tees die je speelt, betekent dit dat dit de gemiddelde score is die scratch golfers zou spelen. Een rating van 75,3 betekent dat het een vrij moeilijke golfbaan is.

 

USGA Slope Rating (SR)

Het is een beoordeling van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor een hogere handicap speler ten opzichte van een 0-handicap speler (ten opzichte van de Course Rating ).

Een Slope bevindt zich tussen minimaal 55 en maximaal 155. Een golfbaan met een gemiddelde moeilijkheidsgraad heeft een Slope van 113.

Wanneer een Slope hoog is, bijvoorbeeld 130, dan betekent dit dat de baan voor een hogere handicap speler relatief moeilijker is dan voor een 0-handicap speler als wanneer de Slope bijvoorbeeld 110 zou zijn.

Net zoals bij de Course Rating, wordt de USGA Slope gegeven voor elke set van tees op een golfbaan.

 

Van waar is de slope ontstaan?

Het USGA Slope systeem werd toegevoegd aan de bestaande Course Rating in de vroege jaren 1980. Slope werd toegevoegd om rekening te houden met het groeiende verschil in scores tussen spelers van verschillende niveaus.

 

Waarom Course Rating en Slope?

Op basis van de waarden van de Course Rating en Slope wordt de playing handicap berekend volgens de volgende formule:

Playing HCP = Exact HCP * (Slope Rating / 113) + (Course Rating – Par)

Op elke golfbaan vind je een tabel met daarin een kolom waar alle handicap indexen staan. In de kolom daarnaast vind je precies hoeveel slagen jij op die baan meekrijgt. In deze tabel is al rekening gehouden met de Course Rating en Slope.