LIVE : King's Prize L'Empereur Results

Veel gestelde vragen

Heeft u een vraag over een regel, een wedstrijd of wilt u meer info over golf? In de lijst hieronder vindt u reeds heel wat nuttige informatie.

Hoe kan u zich uitschrijven voor een wedstrijd?

U bent ingeschreven voor een wedstrijd maar kunt helaas niet deelnemen? Stuur een mail naar competition@golfbelgium.be met uw naam en uw federatienummer. De verantwoordelijke zal het nodige doen. Een telefoontje is niet voldoende, de KBGF heeft een schriftelijk document nodig.

Hoe verkrijgt u een federale kaart?

U moet zich aansluiten bij een door de Koninklijke Belgische Golf Federatie erkende golfclub en deze club zal de federale kaart voor de speler / speelster aanvragen.
Het is niet mogelijk om een federale kaart rechtstreeks via de federatie aan te vragen omdat we een federatie van clubs zijn.

Als ik mij ook lid maak van een andere club dan mijn homeclub, moet ik dan opnieuw het federale lidmaatschap betalen?

Nee, de betaling van het federale lidmaatschapsgeld is verschuldigd in de homeclub. Als iemand echter een extra federale kaart wenst te ontvangen, kan hij of zij deze aanvragen tegen betaling van de federale kosten, maar de handicap zal nog steeds beheerd worden door de homeclub.

Waarvoor dient de federale bijdrage eigenlijk?

Het bedrag van elke federale bijdrage omvat onder meer een wereldwijd geldige verzekering die burgelijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen dekt.
De bijdrage wordt ook gebruikt om het functioneren van de federaties te financieren (programma’s, personeel, algemeen functioneren zoals bijvoorbeeld de informatietechnologie die aan de clubs wordt geleverd). Ook kan u deelnemen aan de regionale en federale wedstrijden. De federale kaart is als het ware uw golfpaspoort.

Klik HIER voor meer informatie.

Welk soort verzekering is inbegrepen in het bedrag van de federale kaart?

Alle houders van een federale kaart zijn verzekerd onder een Ethias-verzekering. Deze verzekering is wereldwijd geldig en dekt zowel burgerlijke aansprakelijkheid als fysieke ongevallen.

Wat moet ik doen in geval van een ongeluk?

Eerst en vooral moet u het secretariaat van de club op de hoogte brengen, die zal dan contact opnemen met Golf Vlaanderen. Vervolgens dient u een ongevalsaangifte in te vullen, die u kunt vinden op de website van Golf Vlaanderen.

Als ik maar een paar keer per jaar speel, moet ik dan lid worden van een golfclub of kan ik zonder federale kaart spelen?

De federale kaart is verplicht. U moet altijd in het bezit zijn van een federale kaart, ook als u maar een paar keer per jaar speelt. Anders heeft u geen toegang tot de faciliteiten en bent u vooral niet gedekt door de spelersverzekering.

Hoelang duurt het om mijn federale kaart te ontvangen?

De verwerking van federale kaarten die door de clubs worden besteld, vindt elke dinsdag plaats en de KBGF zorgt ervoor dat ze op woensdag in productie worden genomen.
De bestelde kaarten worden ofwel naar de leden of naar het clubsecretariaat gestuurd.
Door de verwerking van de door de clubs bestelde federale kaarten en hun producties wordt een federale kaart binnen 7 tot 10 werkdagen geleverd.

Wat moet ik doen als mijn federale kaart verloren of gestolen is?

In geval van verlies of diefstal van uw federale kaart, is het noodzakelijk om uw club te informeren. Die zal een duplicaat aanvragen aan de Federatie (kostprijs € 20). De leveringstermijn van deze kaart is dezelfde als die van de federale kaart, namelijk tussen 7 en 10 werkdagen.

Met wie neem ik contact op als mijn federale kaart niet is aangekomen?

Het zijn de clubs die de federale kaarten bij de Federatie bestellen. Om de kaarten naar hun leden te sturen, vragen de clubs om ze naar de club of naar de leden thuis te sturen.
Als uw federale kaart niet is aangekomen, neem dan contact op met uw club.

Wat is een Mifare kaart (intelligente kaart)?

Uw kaart bechikt over drie functies:

  1. Een geïntegreerde contactloze chip waarmee u, afhankelijk van de IT-apparatuur van uw club, zich kunt identificeren in de faciliteiten, uw barkrediet kunt controleren en/of oefenballen kunt nemen, toegang kunt krijgen tot de kleedkamers en, als de club dat wenst, direct kunt betalen voor een greenfee of speelgeld voor een wedstrijd.
  2. Een magneetband met dezelfde functionaliteiten als beschreven aan punt 1.
  3. Uw pasfoto (als u deze door uw club heeft laten registreren).

Waarvoor dienen de magneetstrip, barcode en chip op de Mifare-kaart?

Een Mifare-systeem bestaat uit een chip en een in de kaart ingebouwde antenne. Hierdoor kunnen de gegevens onmiddellijk door een kaartlezer worden gelezen. Het Mifare-systeem is een universeel systeem. Aan elke kaart wordt een uniek serienummer (UID) toegekend en dit nummer kan niet worden gekopieerd.

Elke club ontvangt een lijst met elk van zijn leden en hun UID, zodat wanneer de kaart wordt gepersonaliseerd, de UID aan het federale nummer wordt gekoppeld en eventuele aanvullende gegevens rechtstreeks in de chip worden geïntegreerd. Deze lezing is “gecodeerd”, wat betekent dat alleen kaartlezers met een correcte leessleutel in staat zullen zijn om de beschikbare informatie te lezen.

Dit maakt het leven voor de clubs gemakkelijker door het kaartbeheer te elimineren, clubs hoeven niet langer een tweede “lokale” kaart te beheren. Het maakt het leven voor de spelers ook gemakkelijker omdat er maar één kaart nodig is en de federale kaart dus voor alles kan worden gebruikt.

Hoe krijg ik mijn foto op de voorkant van de federale kaart?

De eenvoudigste manier is om uw identiteitskaart direct op het secretariaat van de club af te lezen, zo gebruikt u de beste foto. Om dit te doen,
moet elk lid zijn of haar ID-kaartfoto registreren voordat de club de federale kaart bestelt.
Wij geven de voorkeur aan de ID-foto die voor iedereen gelijk is, dus degene die op de identiteitskaart staat. Het is ook beter om slechts één ID-foto op te slagen, en geen familie- of vakantiefoto, enz.

Wat is het doel van de foto op de federale kaart?

Het opslagen van een foto op de federale kaart is zeker wenselijk omdat het:

  • het risico op fraude aanzienlijk vermindert (het omwisselen van de federale kaart is vermoeilijkt).
  • de speler rechtstreeks identificeert.

Hoe lang is een federale kaart geldig?

U kunt uw federale kaart tot 3 jaar bewaren als u lid blijft van uw homeclub. Om geldig te zijn na het eerste jaar, moet deze elk jaar opnieuw geactiveerd worden voor het volgend jaar.

De opmaak van uw kaart blijft drie jaar lang hetzelfde en de geldigheid van deze kaart wordt bevestigd door de vermelding in de federale databank van uw betaling voor het lopende kalenderjaar. Dit wordt in 2021 gegarandeerd door de vermelding op de kaart “Kaart uitgegeven op”. Voor 2022 en 2023 zullen de KBGF, AFGolf / Golf Vlaanderen en de clubs een rechtstreekse controle uitoefenen via de federale databank. Uw kaartgegevens worden gedesactiveerd en uw handicap wordt in 2022 en 2023 geblokkeerd als u uw federale lidmaatschap niet betaalt.

Wat gebeurt er als ik van homeclub verander?

Een nieuwe federale kaart wordt aangemaakt als de club die aanvraagt.
Aangezien de Mifare-kaart een gebruiksperiode van 3 jaar heeft, is er een uitzondering als je besluit om terug te keren naar je homeclub (vanaf het eerste jaar) tijdens het derde jaar, de kaart die je in het jaar Y hebt gekregen, is herbruikbaar Y + 2.

Mijn homeclub is bijvoorbeeld A in 2021. Ik besluit om in 2022 van homeclub te veranderen en ik ontvang een nieuwe kaart. In 2023 besluit ik terug te keren naar club A => de in 2021 geproduceerde kaart is herbruikbaar en er wordt geen nieuwe kaart geproduceerd.

Wat is een Startpas?

Zodra u zich als beginner bij een club aanmeldt, moet uw club een startpas aanvragen. Een startpas is voor nieuwe spelers, iedereen die voor een periode van meer dan een maand in een van de stageprogramma’s is ingeschreven. Deze kaart is tot 1 jaar geldig en geeft u alle voordelen van een gewone federale kaart. De startpas is alleen geldig in uw homeclub.

Met een startpas krijgt u een federaal nummer om toegang te krijgen tot i-golf interactive en de GV of AFGolf app. U kunt dan rechtstreeks via uw ledenprofiel een PDF-document afdrukken waarmee u in uw thuisclub kunt spelen.

De club beslist over de vervaldatum die op de pdf wordt afgedrukt. Als deze periode afloopt, mag de club zelf gratis een nieuwe pdf afdrukken met een verlenging van de termijn (maximaal 12 maanden, binnen hetzelfde kalenderjaar en slechts één keer verlengbaar).

Wie keurt de bedragen van federale bijdragen goed en wanneer?

Alle voorzitters van de clubs aangesloten bij de KBGF worden opgeroepen voor een gewone algemene vergadering die plaatsvindt op de 4e woensdag van april om met name de bedragen van de federale bijdragen voor het volgende jaar te kunnen goedkeuren en bevestigen.

Blijven de federale bijdragen ongewijzigd?

De bedragen blijven van datum tot datum hetzelfde en zijn van toepassing tot de volgende AV in april.

Een korting van 50% wordt toegepast op alle bedragen voor elke kaartbestelling die tussen 1 oktober en 31 december is geregistreerd.

Als ik lid word van een club nadat ik mijn golfvaardigheidsbewijs heb gehaald, wat zijn dan de mogelijkheden om mijn federale kaart te verkrijgen?

Binnen hetzelfde burgerlijk jaar:
Een volwassene kan een federale kaart aanvragen en zal het verschil betalen tussen het bedrag van de startpas (€ 24) en het bedrag van de federale kaart (€ 60), dwz € 36. De club zal dan zijn federale kaart aanvragen.
Verspreid over twee burgerlijke jaren:
Een volwassene kan de federale kaart aanvragen voor de prijs van € 60 die door de club wordt aangevraagd.

Wat is een Artisan kaart?

 Dit is een federale kaart die gereserveerd is aan het personeel :

  • actieve of gepensioneerde arbeiders van een club, of
  • actieve of gepensioneerde bedienden van een club, of
  • Caddies, Starters en Marshalls die regelmatige zo’n positie innemen in een club

Wat is het verschil tussen een A-, B- en C-kaart?

De clubs krijgen vanaf heden de mogelijkheid om tot 3 types licenties aan te bieden. Naargelang de aanwezige infrastructuur kan de club vanaf heden beslissen een lidmaatschap te koppelen aan een specifieke licentie. Het type licentie zal zichtbaar zijn op de federatiekaart en op de ledenfiche van de spelers. Deze licenties vervangen de toenmalige tweekleurige federatiekaart.

A clubs (9 holes Qualifying of groter) kunnen naast de A licentie ook B en C licenties afleveren als ze ook over de B of C infrastructuur beschikken.

B clubs (driving range met holes) kunnen naast de B licentie ook C licenties afleveren als ze ook over een C licentie beschikken.

C clubs (driving range) leveren C licenties af.

De Federatie en de regionale verenigingen (AFGolf en Golf Vlaanderen) hebben deze nieuwe categorieën van licenties voor clubs ingevoerd om beter in te spelen op de steeds veranderende golfmarkt.

De clubs zijn vrij om al dan niet gedifferentieerde lidmaatschappen te voorzien in hun aanbod. Ook het greenfeetarief kan wijzigen naargelang type licentie (A, B of C). De clubs zijn immers vrij hun greenfeebeleid te bepalen. Contacteer dus de club om hun beleid en aanbod te kennen tov de verschillende types licentie gekoppeld aan uw federatiekaart.

De federatiekaart heeft dezelfde kostprijs (of ze nu gekoppeld is aan een A, B of C licentie).

Wat is de GDPR?

“General Data Protection Regulation” of Algemene verordening inzake gegevensbescherming.
Het is in werking getreden op 25 mei 2018 en u kunt alle details HIER vinden.

Hoe kan mijn huidige handicap in het buitenland worden geraadpleegd?

Er zijn twee opties:

– U kunt de digitale versie van uw federale kaart weergeven met de gratis Golf Vlaanderen App.

– De club waar u wenst te spelen kan “online” op www.golfbelgium.be de geldigheid van uw federale kaart controleren via uw federaal nummer en geboortedatum.

Wat is de KBGF?

De Koninklijke Belgische Golf Federatie is een vereniging zonder winstoogmerk die in 1912 werd opgericht door 8 clubs (eerste officiële statuten ingediend in 1946). Wij zijn een sportvereniging die meerdere doelen nastreeft. 90 clubs (53 voor Golf Vlaanderen en 37 voor AFGOLF) zijn er officieel bij aangesloten. De koninklijke titel werd toegekend toen deze werd opgericht door de 8 koninklijke clubs.

Wat is de procedure voor een club om de titel "KONINKLIJK" te verkrijgen?

Elke club die aangesloten is bij de Koninklijke Belgische Golf Federatie kan het proces aanvangen zodra de club 50 jaar bestaat. Om dit te kunnen doen, moet de club aan een aantal precieze criteria voldoen en een volledig dossier samenstellen ter attentie van het Koninklijk Paleis. U kunt de procedure HIER vinden.