LIVE : National Mid-Amateur & Young Adult Tour Leaderboard

Gezien de huidige situatie wenst de Koninklijke Belgische Golf Federatie de aandacht van al haar spelers te vestigen op het feit dat het coronavirus sommige reisplannen kan beïnvloeden. Ja, ook de golfwereld wordt getroffen door deze situatie. De kalender van het seizoen 2020 zou wel eens kunnen wijzigen. Zo hebben de PGA en de LPGA al een paar maatregelen moeten treffen voor de tornooien in het begin van dit seizoen in het Verre Oosten.

Er is nog geen informatie bekend omtrent de Wereldkampioenschappen in Hong Kong in november.

Wij herinneren er onze spelers aan waakzaam te blijven en zich goed te informeren voordat ze naar een toernooi vertrekken. Raadpleeg de website van de Wereldgezondheidsorganisatie voor inlichtingen en/of advies met betrekking tot reizen naar Azië: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/ . Ook deze website kan nuttig zijn: https://www.schengenvisainfo.com/news/europe-to- tighten-entry-rules-for-all-foreign-travelers/ .