LIVE : King's Prize L'Empereur Results

De KBGF

Onstaan

De Koninklijke Belgische Golffederatie is opgericht in 1912, onder impuls van de toenmalige kapitein van de Royal Golf Club de Belgique, Dhr. Edmond Solvay.

In oktober 2001 werd de KBGF grondig geherstructureerd en ontstonden de twee regionale verenigingen: Golf Vlaanderen en de Association Francophone Belge de Golf (AFGolf). Elk kreeg zijn eigen bevoegdheden waarbij nationale materies bij de huidige KBGF bleven. Bij de KBGF zijn 90 clubs aangesloten die in totaal 66.000 golfers vertegenwoordigen.

Samenstelling van de Federatie

De Algemene Vergadering, het soeverein orgaan van de Federatie, verkiest de 8 bestuurders die het Bestuursorgaan van de KBGF vormen.

Het secretariaat van de KBGF telt 5 personeelsleden en staat in voor de uitvoering van het dagelijks bestuur. Binnen deze structuur zijn verschillende commissies voorzien zoals de sportieve, Belgian Team, de technische, de tucht-en de medische commissie.

De KBGF heeft als DOEL

het beheer, de organisatie, de aanmoediging van en de controle over de ontwikkeling en de praktijk van het golfen in België in de meest ruime zin.

Bevoegdheden :

De organisatie van internationale wedstrijden in België of in het buitenland.

De organisatie van nationale wedstrijden, ook genoemd Federal Tour.

Het selecteren, trainen, samenstellen, omkaderen en organiseren van de nationale ploegen.

De technische organisatie van het golfspel in België ten einde de reglementen en de toepassing ervan te uniformiseren (Baan, Handicapping, Golfregels, enz.).

De coördinatie van het olympisch dossier in samenwerking met AFGolf en Golf Vlaanderen.

De contacten met de media, de organisatie van de evenementen, de promotie van de golfsport op nationaal niveau, alsook de sponsoring.

Statuten

Huishoudelijk Reglement