Faq – WHS

Wat is een “Acceptable Score”?

Een “Acceptable Score” is de term in het WHS die we gebruiken voor een Qualifying Score in EGA.

Dus een  Acceptable Score is een score uit een ronde gespeeld:

  • Volgens de Golfregels
  • Op een baan met Course & Slope Rating
  • In de aanwezigheid van een marker,
  • En in een toegelaten spelformule, Stabelford, Strokeplay, against par etc.

Waarom wordt het wereldhandicapsysteem ingevoerd?

De R&A en de USGA hebben er door de jaren heen gezamenlijk voor gezorgd dat de regels voor het golfspel en de amateurstatus voor iedereen hetzelfde zijn geworden. Maar er waren wereldwijd nog wel zes verschillende handicapsystemen in gebruik die elk op een verschillende wijze de handicap van spelers berekenden.

Het doel van een handicap is dat deze de speelsterkte van de speler reflecteert. Om te zorgen dat dit overal ter wereld met dezelfde systematiek gebeurt, is het initiatief genomen om een World Handicap System (WHS) te lanceren.

Het gebeurt ook omdat de hedendaagse speler veel vaker in het buitenland golf speelt; met het WHS heeft iedere golfer een handicap die op dezelfde manier bepaald is en die dus ook overal geaccepteerd wordt. Het World Handicap System zorgt er zo voor dat:

  • golfers van verschillende niveaus uit alle landen op een eerlijke manier met elkaar wedstrijden kunnen spelen, op elke baan ter wereld;
  • men nooit meer hoeft uit te leggen onder welk handicapsysteem een handicap tot stand is gekomen, omdat het voor iedereen hetzelfde is.

Een bijkomend voordeel van één wereldhandicapsysteem is dat het gemakkelijker wordt om golfdata uit verschillende landen te vergelijken en evalueren, om zo de gezondheid van de sport te monitoren.

 

Heeft het World Handicap System impact op de manier waarop golf in België beoefend wordt?

Nee. Bij de samenstelling van het WHS is rekening gehouden met alle behoeftes en verwachtingen van golfers, golfclubs, federaties en golfculturen in de hele wereld.

Voordat het WHS is samengesteld, is een online onderzoek gehouden onder golfspelers en mensen uit de golfindustrie. Hierbij hebben wereldwijd 52.000 personen gereageerd.

Het WHS geniet de steun van alle handicapautoriteiten en golffederaties. De USGA en R&A zijn de toezichthouders van het WHS, maar de handicapadministratie blijft de verantwoordelijkheid van de bestaande autoriteiten.

Hoe wordt een WHS-handicap berekend?

In het World Handicap System wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig acceptable scores van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 Score Differentials  van deze laatste 20 .

Het Score Differentials wordt berekend op basis van het Stableford resultaat.

Elke keer als je een acceptable score invoert, wordt die score omgezet in een “Score Differential” Het SD is je prestatie van die dag omgerekend naar een standaard baan (een baan met een standaard moeilijkheid, dat wil zeggen een baan met een Slope Rating van 113). Je SD wordt toegevoegd aan je lijst met eerdere resultaten. Vervolgens wordt het gemiddelde bepaalt van de beste 8 resultaten van je laatste 20 ronden. Dat gemiddelde is je nieuwe handicap. 

Bekijk de video hieronder voor een uitleg in beeld en tekst.

Om nog preciezer te zijn: het dagresultaat is het verschil tussen de “adjusted gross score” van een speler en de Course Rating, rekening houdend met de Slope Rating. Je “adjusted gross score” (je aangepaste bruto score) is je bruto score (inclusief strafslagen) waarbij op elke hole niet meer wordt geteld dan je maximale score + de score die het WHS automatisch invult om tot een ronde over 18 holes te komen.

In strokeplay wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend: 
(113 ÷ Slope Rating) x (Adjusted Gross Score – Course Rating – PCC-aanpassing)

Bij de spelvorm Stableford en Tegen par/Tegen bogey wordt een 18-holes dagresultaat als volgt berekend:
(113 ÷ Slope Rating) x (par + Course Handicap – (punten gescoord – 36) – Course Rating – PCC-aanpassing)  

Een lage score betekent niet altijd een laag dagresultaat. Dit hangt af van de Course Rating en Slope Rating van de baan waarop je hebt gespeeld. Een hogere score op een moeilijke baan kan resulteren in een lager dagresultaat dan een lagere score op een gemakkelijkere baan. 

In het voorbeeld hieronder (waarbij er geen PCC-aanpassing is) levert een ronde 97 op baan B een lager dagresultaat op dan een ronde 95 op baan A: 

Ronde 1 op baan A: (95 – 71,5) x (113 ÷ 125) = 21,2
Ronde 2 op baan B: (97 – 73,8) x (113 ÷ 140) =  18,7

Het is mogelijk dat je WHS-handicap verandert maar het is ook mogelijk dat je WHS-handicap hetzelfde blijft. Je handicap wordt immers bepaald door het gemiddelde van de beste 8 scores van je laatste 20 rondes. Dus bij een mindere ronde zal je handicap waarschijnlijk niet veranderen. Bij een relatief goede ronde hangt het af van welke score er afvalt of je handicap omhoog of omlaag gaat; er kan immers een nog betere score afvallen, waardoor je handicap ondanks een goede ronde toch omhoog gaat. Dit is fundamenteel anders dan het huidige systeem en daar zullen we aan moeten wennen.

Omdat je slechtste scores wegvallen, weerspiegelt je WHS-handicap nog beter je potentieel dan de EGA-handicap. Dat wil zeggen: je WHS-handicap weerspiegelt nog beter de score die je zult maken op je betere dagen. Hierbij geldt: hoe meer qualifying scores je inlevert, hoe beter je handicap overeenkomt met je golfvaardigheid.

Hebben we in het WHS ook te maken met een Stroke Index?

Ja, dat verandert niet. Ook in het WHS heeft elke hole een Stroke Index. Bij elke ronde heeft de speler een Course Handicap: het volledige aantal slagen dat je krijgt (of geeft). Spelers kunnen hun Course Handicap vinden in de bekende handicaptabellen. De Stroke Index geeft aan op welke holes de handicapslagen gekregen worden (of gegeven moeten worden). Dit is belangrijk voor het bepalen van de Stableford score en het moment om de bal op te rapen indien de spelformule het toelaat. Dit om de speelsnelheid te bevorderen.

Wat is een Course Handicap in het WHS?

De Course Handicap in het WHS is wat de Playing Handicap in het EGA Handicap Systeem is: het volledige aantal slagen dat een speler krijgt (of geeft) op basis van de handicapslagentabel. De Course Handicap in het WHS geeft per set tees aan hoeveel slagen een speler krijgt (of geeft).

Zolang het EGA Handicap Systeem geldt, vind je het aantal slagen dat je krijgt (of geeft) op een playing Hcp tabel. Dat zal niet veranderen. Bij de overgang naar het WHS zul je je Course Handicap ook weer vinden op dezelfde tabel.

De Course Handicap wordt bepaald door de Slope Rating en Course Rating minus Par. Liefhebbers kunnen een Course Handicap zelf uitrekenen. 

  • De formule voor een 18-holes ronde: Handicap x (Slope Rating ÷ 113) + (Course Rating – Par)
  • De formule voor een 9-holes ronde: (Handicap ÷ 2) x (9-holes Slope Rating ÷ 113) + (9-holes Course Rating – 9-holes Par)

Wat is een Playing Handicap in het WHS?

Wat in het EGA Handicap System een playing handicap was, wordt in het WHS een Course Handicap genoemd.

In het WHS is de definitie van Playing Handicap anders dan in het EGA Handicap System: het is de Course Handicap aangepast met handicap allowances (handicapverrekening/de aanpassing van de handicap afhankelijk van het soort wedstrijd dat je speelt of de spelvorm). 

Bij een spelvorm met 75 procent handicapverrekening zal je WHS Playing Handicap 75 procent van je Course Handicap zijn. Bij een spelvorm met 100 procent handicapverrekening is je WHS Course Handicap gelijk aan je WHS Playing Handicap.

Deze percentages kunnen door de wedstrijdcommissies van de clubs worden bepaald.

Wat is de Course Rating en Slope Rating?

De basis voor de berekening van een handicap is je (aangepaste) bruto score. Maar elke baan is anders. Voor handicapdoeleinden wordt er daarom gekeken naar je score ten opzichte van een standaard baan. De moeilijkheidsgraad van de baan die je gespeeld hebt wordt bepaald door de Course Rating, de Slope Rating en de omstandigheden op de dag van je ronde die de baan moeilijker of makkelijker kunnen maken.

Op elke golfbaan heeft elke set tees een eigen Course en Slope Rating voor mannen en vrouwen. De Course Rating is gelijk aan het aantal slagen waarin een Scratch Player (een scratchspeler is een speler met handicap 0,0) de baan kan spelen onder normale baan- en weersomstandigheden. De Course Rating wordt uitgedrukt in een bepaald aantal slagen met één decimaal, bijvoorbeeld 71,8. Dit wil zeggen dat de verwachte score van een Scratch Player 72 is op die baan. Afhankelijkheid van met name de lengte en ook de moeilijkheidsgraad van de baan kan de Course Rating hoger of lager zijn.

De Slope Rating is een indicatie van de relatieve moeilijkheid van een golfbaan voor alle spelers die geen Scratch Players zijn vergeleken met spelers die Scratch Players zijn. De Slope Rating geeft daarom aan hoeveel slagen alle andere spelers extra ontvangen (of geven) ten opzichte van de Scratch Player. De Slope Rating wordt uitgedrukt in een getal tussen de 55 en 155. 

Het USGA Course Rating System, dat tot 2020 al gebruikt werd in 80 landen, wordt nu overal ter wereld gebruikt. Het is opgegaan in het WHS en heet nu het Course Rating System. Course Ratings van Belgische banen zullen in het WHS, net als voorheen, uitgevoerd worden door teams van de KBGF. 

Tellen ronden met mijn vrienden mee voor mijn handicap?

Net als vroeger kun je met vrienden een Extra Day Score spelen.

Kan ik buitenlandse scorekaarten inleveren die voor mijn handicap meetellen?

Ja. Tot 2021 kun je onder bepaalde voorwaarden scores inleveren van officiële wedstrijden die gespeeld zijn in EGA-landen. Die tellen mee voor je EGA-handicap.

Vanaf 1 januari 2021 kun je scores inleveren van officiële wedstrijden in elk land van de wereld. Die tellen mee voor je WHS-handicap.

Hoe snel kan mijn WHS-handicap stijgen? Wat is de "Low Handicap Index", “Soft Cap” en “Hard Cap” in het WHS?

Iedere speler is wel eens uit vorm en heeft wel eens een slechte dag. Vorm is iets tijdelijks en daarom wordt er bij je handicapberekening niet alleen gekeken naar je recente beste scores, maar ook naar je laagste handicap in het afgelopen jaar (je “Low Handicap Index”). Het WHS heeft een mechanisme met een automatische “Soft Cap” en een “Hard Cap” ontwikkeld. Dat zorgt ervoor dat de handicap van een speler na enkele slechte ronden niet zo maar extreem veel hoger wordt.  De handicap zal in elk geval nooit meer dan vijf punten hoger worden dan de laagste handicap van deze speler in de 12 maanden voorafgaand aan de vorige score. Dit wordt hieronder nader uitgelegd.

Wanneer handicaps worden berekend, zit er een limiet aan de verhoging van de handicap. Deze limiet wordt berekend ten opzichte van de laagste Handicap index (“Low Handicap Index”) van de speler in de 12 maanden voorafgaand aan de vorige score. Het is een procedure waarbij er een rem of een harde grens wordt gezet op het verhogen van de handicap. Dit zorgt ervoor dat de handicap van een speler niet te hard kan stijgen.

Er zijn twee punten:

  • Soft Cap – het punt waarna de snelheid (de rem) van de stijging van een handicapindex afneemt. Een verhoging van je handicap met meer dan 3 punten wordt afgeremd boven de 3 punten door de Soft Cap. Als de nieuw berekende handicap meer dan 3 punten hoger is dan de laagste handicap, dan wordt het aantal punten boven de 3 gehalveerd. Bijvoorbeeld: bij een verhoging van 4 punten hoger dan de laagste handicap, wordt de verhoging teruggebracht naar 3.5 punten.
  • Hard Cap – het punt dat de maximale limiet voor de stijging van een handicapindex vaststelt. Het maximum zit op 5. Als de verhoging nog meer is dan 5 punten, dan zorgt de hard cap voor een verhoging van maximaal 5 punten boven de laagste handicap.

In het WHS wordt het mechanisme met de Soft Cap en Hard Cap automatisch uitgevoerd.

Deze Engelstalige poster legt de werking van de Soft Cap en Hard Cap uit. En ook in de Engelstalige video hieronder wordt het mechanisme met de Soft Cap en Hard Cap uitgelegd.

Wat is “Exceptional Score” in het WHS?

Spelers hebben soms geweldige dagen. Vooral jeugdspelers en beginners kunnen in een korte periode heel snel beter worden. De WHS-handicapberekening houdt hier rekening mee door een handicap extra te verlagen als er sprake is van een “Exceptional Score”.

De definitie van een exceptionele score is een ronde waarbij er 43 ptn of meer behaald werden.

In het geval van een exceptionele score van 43ptn tot 45 ptn, krijgt de berekende Hcp Index van een speler een extra aanpassing met 1 punt (-1). Als de exceptionele score 46 of meer is, dan wordt de berekende Hcp Index verlaagd met twee punten (-2). Deze aanpassing wordt gedaan bij alle laatste 20 SD’s  zodat het effect van deze exceptionele score gewaarborgd blijft. De handicapcommissie kan deze handicap-aanpassingen eventueel wel veranderen of terzijde schuiven mochten daar redenen voor zijn.

Ik ben beginner. Hoe kom ik aan een WHS-handicap?

Om een handicap te krijgen moet je lid zijn van een golfclub die bij de KBGF is aangesloten. Nieuwe spelers kunnen al na één score van negen holes een handicap verwerven. Ook middels Route 36 zal het verkrijgen van een WHS Handicap Index makkelijker worden.

Het is een mythe dat je heel goed moet zijn om een handicap te hebben. Met een maximum handicap van 54 is het WHS toegankelijk en inclusief en bedient het de wensen van nieuwe én ervaren spelers. Het is voor de doorstroming in de baan wel belangrijk dat je als nieuwe speler snelheid in het spel houdt. Afhankelijk van de spelvorm kun je de bal oppakken zodra je geen punten Stb meer kan scoren..

Voor meer details: neem contact op met de handicapcommissie van je club.

Waar kan ik als golfer terecht met vragen over het WHS?

Je kunt met al je vragen terecht bij de handicapcommissie van je club. In het geval dat je lid bent van twee of meer clubs betreft het de handicapcommissie van je homeclub (de club die je handicap registreert).

Wanneer wordt het Wereld Handicap Systeem ingevoerd in België?

In België wordt het World Handicap System op 1 november 2020 ingevoerd. Tot die tijd geldt het EGA Handicap Systeem waarmee nu gewerkt wordt (het systeem van de Europese Golf Associatie). In sommige EGA-landen is het WHS al op 1 januari 2020 ingevoerd. Weer andere landen gaan in 2021 met het WHS werken.

Is er een formule waarmee ik mijn EGA handicap kan omrekenen in een WHS-handicap?

Nee, er is geen simpele formule waarmee je je EGA handicap kunt omzetten in een World Handicap Index (WHS-handicap).

Dat komt omdat de berekening van een handicap volgens het EGA-systeem verschilt van de manier waarop een handicap in het WHS wordt berekend. In het EGA Handicap Systeem wordt de handicap na elke qualifying score aangepast op basis van de actuele handicap en de score van de zojuist gespeelde ronde. In het WHS wordt een handicap gebaseerd op de laatste twintig acceptable scores van een speler. Het WHS bepaalt het gemiddelde van de beste 8 score differential van deze laatste 20 rondes. Dat betekent dat twee spelers met in 2020 allebei een EGA-handicap van 24,0 , mogelijk een verschillende WHS-handicap zullen hebben.

In de loop van maart 2020 krijgen spelers te zien wat hun virtuele WHS-handicap op dat moment is. De WHS-handicap wordt dan afgebeeld naast de EGA-handicap in I-golf Interactive en de APP.

Heb ik op 1 november 2020 een andere handicap dan op 31 oktober 2020?

Het korte antwoord is “Ja”. Spelers die 20 of meer scores hebben in de laatste 2 jaar hebben meer kans om dezelfde handicap te houden. Voor veel spelers zal er een lichte verschuiving zijn. De spelers die geen enkele of maar één score hebben ingeleverd sinds 2003 zullen wel dezelfde handicap houden. Puur omdat we niet meer informatie hebben om een echte WHS handicap uit te rekenen. Wel zullen deze spelers er rekening mee moeten houden dat zodra zij een paar scores inleveren hun handicap wel eens flink kan veranderen als deze scores afwijken van hun EGA handicap.

Bestaande scores worden waar mogelijk gebruikt voor de berekening van de WHS-handicap (de “World Handicap Index”). Het verschil tussen een EGA-handicap en een WHS-handicap is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder het aantal scores van een speler dat beschikbaar is om de WHS-handicap vast te stellen en de trend die deze scores vertonen.

Hoe meer scores er in 2020 beschikbaar zijn van een golfer, hoe stabieler de World Handicap Index zal zijn als spelers in 2020 acceptable scores gaan inleveren. Spelers worden daarom aangemoedigd om zo veel mogelijk ronden te spelen en golfclubs worden aangespoord om deze boodschap over te brengen aan hun leden. In het ideale geval heeft iedere golfer eind 2020 twintig of meer scores in zijn of haar Hcp historiek staan. Maar als er bijvoorbeeld maar acht scores beschikbaar zijn van een speler, dan wordt de World Handicap Index bepaald op basis van die acht scores. Heeft een golfer minder dan acht scores, bijvoorbeeld drie, dan wordt de World Handicap Index berekend op basis van die drie scores. Als een golfer nog helemaal geen ronden heeft gespeeld, dan wordt zijn EGA-handicap op 1 november 2020 ook zijn of haar World Handicap Index. Dit is voorzien in een transitietabel.

Number of Score Differentials in scoring record

Score Differential(s)
to be used in calculation of Handicap Index

Adjustment

1

Lowest 1

–2.0

2

Lowest 1

-2.0

3

Lowest 1

-2.0

4

Lowest 1

–1.0

5

Lowest 1

0

6

Average of lowest 2

–1.0

7 or 8

Average of lowest 2

0

9 to 11

Average of lowest 3

0

12 to 14

Average of lowest 4

0

15 or 16

Average of lowest 5

0

17 or 18

Average of lowest 6

0

19

Average of lowest 7

0

20

Average of lowest 8

0

 

Tellen scores van lang geleden ook nog mee bij de berekening van de World Handicap Index?

Ja, alle scores die in de Fed DB (database) zitten vanaf 2003 zullen gebruikt worden. Hoeveel dat er zijn hangt af van de speler.

Is er een onderscheid tussen een actieve en inactieve handicap?

Het WHS kent dit onderscheid niet. Het WHS vereist ook niet dat je elk jaar een minimum aan acceptable scores inlevert om je handicap “actueel” te houden.

In het algemeen geldt voor het WHS wat voor het EGA Handicap Systeem geldt: hoe meer acceptable scores je inlevert, hoe beter je handicap overeenkomt met je golfvaardigheid.

Clubs kunnen wel kwalificatiecriteria opstellen die gekoppeld zijn aan een minimum aantal scores, bijvoorbeeld dat je per jaar drie wedstrijden moet spelen om in aanmerking te komen voor bepaalde wedstrijden of een competitieteam. 

Blijven de handicapcategorieën van de EGA bestaan in het WHS?

Het WHS kent geen handicapcategorieën.

Is er bij het WHS ook sprake van een (jaarlijkse) handicapherziening?

Ja. Bij een handicapherziening bekijkt de handicapcommissie of de handicap van de leden aangepast moet worden. De aanbeveling is dat de clubs aan het eind van het jaar een jaarlijkse WHS-handicapherziening uitvoeren. Met behulp van WHS-software kunnen clubs de spelers identificeren die mogelijk in aanmerking komen voor een handicapherziening.

In individuele gevallen, bijvoorbeeld in het geval van blessures, kan een handicapcommissie een tussentijdse herziening uitvoeren. Een golfer die meent dat zijn handicap geen weerspiegeling is van zijn vaardigheid, kan de club verzoeken om zo’n tussentijdse herziening. Bij een handicapherziening van spelers met handicap 2,0 en lager dient de KBGF geraadpleegd te worden.

Aan het einde van 2020 wordt geen jaarlijkse herziening meer gedaan in het EGA Handicap System en met de huidige berekening. Dat gebeurt pas weer het jaar erna als het WHS van start is gegaan.

Hoe worden golfers op de hoogte gehouden van het World Handicap System en worden de clubs bijgeschoold?

De KBGF had voor maart 2020 6 informatie sessies voor handicapcommissies op de agenda gezet. Op 11 maart is besloten deze symposia af te gelasten vanwege de verspreiding van het coronavirus.

Om dit gedeeltelijk op te vangen zullen er presentaties online geplaatst worden, een eerste over de conversie van de EGA hcp naar de WHS Handicap Index is beschikbaar.

De clubs worden geacht om hun leden zo goed mogelijk uit te leggen hoe het World Handicap System werkt. De KBGF zal hierbij helpen door communicatiemateriaal beschikbaar te stellen.

Golfclubs en handicapcommissies spelen een belangrijke rol in het verwelkomen van nieuwe golfers. Een uitleg van het Wereld Handicap Systeem is onderdeel van de introductie van beginnende golfers. Met speciale wedstrijden voor nieuwelingen in de sport kan aangemoedigd worden dat nieuwe spelers proberen om een handicap te halen.

Vanaf 30 maart zullen alle spelers hun actuele WHS Handicap Index kunnen raadplegen via I-Golf Interactive of de App.

Mijn WHS hcp is hoger dan 36 terwijl mijn EGA hcp 36 of lager is, kan dit?

Op dit ogenblik kan het zijn dat een hoger cijfer getoond wordt. In de regelgeving is voorzien dat de WHS Handicap Index niet stijgt tussen Hcp Index 36 en 54. Een stijging van hcp onder 36 of 36 zal dan ook tot 36 beperkt worden.