LIVE : Interclubs Results
Spelen E Covid-19 E Extra Day Score (EDS)

Extra Day Score

Op dit ogenblik zijn, vanwege de huidige Covid-19 maatregelen, wedstrijden in de clubs nog niet toegelaten maar gezien de golfers graag onder handicap condities willen spelen heeft KBGF enkele aanpassingen doorgevoerd om dit mogelijk te maken.

De KBGF heeft reeds de Qualifying condities bijgestuurd om rekening te houden met de Park & Play voorwaarden.

Gezien de bijzondere omstandigheden (Park & Play protocol) en gezien vanaf de maand november het World Handicap System (WHS) realiteit zal zijn  heeft de KBGF in samenspraak met AFGolf en Golf Vlaanderen, besloten enkele bijsturingen door te voeren die vanaf 29 mei 2020 van toepassing zijn inzake EDS (Extra Day Score):

  • De limiet van 5 EDS op jaarbasis wordt opgeheven voor de spelers van categorie 2 tot categorie 6. Dus geen limiet meer van het aantal EDS die een speler mag binnenbrengen.
  • Ook de spelers van categorie 1 mogen onbeperkt EDS kaarten spelen.

Let op:

  • De algemene regels rond EDS worden behouden en de bevoegdheid blijft bij de clubs om te beslissen of ze EDS toelaten en onder welke voorwaarden (prijs, welke baan, welke cat., …) ze deze configureren.
  • Indien er geen validatie van de scorekaart gebeurt is de EDS niet aanvaardbaar.

EDS, een stableford score onder handicap condities, is dé oplossing om qualifying scores buiten de wedstrijden te spelen. Gezien het Park & Play protocol nog altijd van kracht is, en daarin het gebruik van papieren scorekaarten afgeraden wordt, hebben Golf Vlaanderen en AFGolf EDS op een digitale manier voorzien binnen de App. U kan bij het reserveren van een golfronde aangeven of u een EDS wil spelen. De digitale EDS voorziet een validatie door de marker na de ronde.

We raden u nu al aan om systematisch uw scores in te geven via EDS zodat uw handicap, onder het WHS-systeem, uw spelniveau weerspiegelt. Het principe van het systeem, is dat de spelers systematisch elke score ingeven (incluis partijen onder vrienden). De  WHS wordt dan berekend door het gemiddelde te nemen van de 8 beste scores over de 20 laatste gespeelde rondes om  het spelniveau van de speler zo best mogelijk te weerspiegelen.