Ongeveer een maand geleden werd onze Golfsport zoals alle andere sporten stilgelegd. De Koninklijke Belgische Golf Federatie, Golf Vlaanderen en AFGolf werken op alle niveaus om oplossingen te vinden voor deze situatie. Op dit moment hebben de golffederaties en alle clubs geen andere keuze dan zich te houden aan de beslissingen opgelegd door de overheid.

Indien op 3 mei de lockdown wordt opgeheven zal dit maar gedeeltelijk en onder bepaalde voorwaarden gebeuren. Deze zijn nog niet gekend en zullen maar in de volgende weken bepaald worden door de overheid.

Gezien deze situatie lijkt het ons dan ook verstandiger en voorzichtiger om al onze sportieve evenementen tot eind mei op te schorsen. Daarom heeft de KBGF in samenspraak met Golf Vlaanderen en AFGolf besloten om:

  • alle voorziene wedstrijden tot en met 1 juni 2020 af te gelasten
  • de King’s Prize (16 – 17/05) wordt tot een latere datum uitgesteld.

Aarzel niet om onze website en onze social networks Facebook (Royal Belgian Golf Federation) en Twitter (@RGBF1912) te raadplegen. De sportkalender en andere info worden er met regelmaat up to date gehouden.

Dit zijn uitzonderlijke en moeilijke tijden waarin de gezondheid van éénieder van ons op het spel staat. Maar allen tezamen, solidair, komen we er zonder twijfel uit en sterker!