In 2020, gaan we naar één en hetzelfde systeem. Wat moeten we weten ?

Een paar begrippen die je moet kennen:

Acceptable scores:  Een score in een toegestane spelvorm die voldoet aan alle bepalingen van het handicapreglement

Cap: een procedure die de verhoging van de handicap van een speler beperkt ten opzichte van zijn low handicap. Er bestaan twee types:

– Soft Cap: alles boven de 3 punten wordt met 50 % verminderd (bijvoorbeeld 4 wordt 3,5);

– Hard cap: indien er nog steeds een verschil is van meer dan 5 punten beperkt een ‘hard cap’ de verhoging tot 5 punten. 

Low Hcp Index: dit is de laagste handicap van een speler behaald tijdens de 365 dagen (één jaar) voorafgaand aan de dag waarop de laatste score in de handicaphistoriek van die speler is ingevoerd.

PCC (nog niet van toepassing in België): De berekening die bepaalt of de speelomstandigheden op een bepaalde dag zodanig afwijken van de normale omstandigheden dat zij de prestaties van de speler op belangrijke wijze beïnvloeden.  Bijvoorbeeld:

– De conditie van de terrein

– Het weer

– De set-up van de baan

Score differential: het getoonde spelniveau aan de hand van je score.