We hebben het genoegen jullie de benoeming aan te kondigen van Mevrouw Carole Ferrer en de Heer Daniel Appelmans als nieuwe bestuurders van de KBGF. Zij werden door de Algemene Vergadering van 24 april 2019 verkozen en maken deel uit van de Raad van Bestuur. Wij wensen hen veel succes in hun mandaat !

We willen Emmanuel Rolin Jacquemyns en Marc Vanderstichelen bedanken voor hun uitmuntend werk door de jaren heen.