LIVE : Interclubs Senior Leaderboard

Philippe Delhaye is de nieuwe Voorzitter van de Koninklijke Belgische Golf Federatie

Philippe Delhaye, uittredende voorzitter van AFGolf en al vier jaar bestuurslid van de KBGF, werd verkozen tot nieuwe Voorzitter van de Koninklijke Belgische Golf Federatie. Hij volgt Emmanuel Rombouts op wiens ambtstermijn ten einde liep. Delhaye is afkomstig uit de club van Mont Garni, waar hij zes jaar lang captain en verantwoordelijke was voor de Junioren.
Delhaye is actief als vastgoedmakelaar en dat voornamelijk in de provincie Henegouwen. In een interview laat hij zijn licht schijnen over de toekomst van de Belgische golfsport.

 

‘Betere coördinatie rond BEgolf’

 

Philippe Delhaye: gefeliciteerd met uw aanstelling tot KBGF-voorzitter. Liep u al lang rond met het voornemen om u kandidaat te stellen?

‘Neen, helemaal niet. Ik heb mezelf trouwens nooit echt kandidaat gesteld. De aanstelling is de vrucht van een consensus tussen de verschillende bestuurders en van een proces dat natuurlijk is verlopen. Gezien de talige afwisseling van de functie tussen Frans- en Nederlandstalig was het logisch dat de voorzitter van AFGolf het werk zou verderzetten van Emmanuel Rombouts. Ik ben trouwens zeer blij dat hij nu voorzitter is van Golf Vlaanderen, want dat maakt het voor ons makkelijker om de verscheidene dossiers af te ronden die al goed gevorderd zijn bij de verschillende federaties.’

En dat via het concept van BEgolf, het samenwerkingsverband tussen de KBGF, AFGolf en Golf Vlaanderen?

‘Inderdaad. Zoals ook onze secretaris-generaal Ben Ooms dit onderstreept, is BEgolf het epicentrum van onze samenwerking, en dat zowel voor wat betreft communicatie als voor coaching, sponsoring, enz. Elke federatie dient natuurlijk autonoom te blijven, maar een betere coördinatie is belangrijk. Zoals het ook belangrijk is om goed samen te werken en geen onnodige energie te verspillen door elk afzonderlijk identieke projecten te realiseren. In dat verband zal de verhuis naar hetzelfde gebouw, dat naast de Golf National van Sterrebeek ligt, de situatie duidelijk verbeteren en een betere uitwisseling stimuleren tussen het personeel, de voorzitters en de secretarissen. De huurovereenkomst werd vorig jaar getekend. Momenteel buigen we ons over de plannen over de inrichting van de lokalen in dit nieuwe gebouw dat eind 2022 zal zijn afgewerkt.’

Hoe ziet u uw inbreng als voorzitter?

‘Ik wil een toegevoegde waarde creëren die aansluit op het werk dat tot op heden door mijn voorgangers is gerealiseerd. Er ligt een strategisch plan en een uitvoeringsplan klaar voor de komende drie tot vijf jaar. Hierbij speelt ook de politieke agenda van ons land een rol. Wat golf betreft, moeten we met name precies bepalen wie competent is binnen welk domein. Die competenties sluiten nauw aan op de regionalisering van het land, maar sommige blijven federale materie. Zo moest ik voor de fyto problematiek (regionaal) contact opnemen met minister Clarinval, die federaal competent is voor de erkenning van de biopesticiden. Ook dat is België: eenvoudig is het nooit…’

En wat wordt uw politiek op sportief vlak?

‘België heeft heel wat jong talent, dat momenteel wordt omkaderd door hun coach en hun regionale federatie. Als wij hen willen helpen om internationaal door te breken, dient voorzien in een ruimer kader. We rekenen wat dat betreft op de kennis en de visie van onze bondscoach Michel Vanmeerbeek, maar ook op Fanny Cnops die in september jongstleden werd aangetrokken voor de coördinatie en het management van onze elite-spelers. Tijdens de recente International U14 in Waterloo heb ik kunnen vaststellen dat teams zoals Frankrijk en Italië veel beter georganiseerd zijn. Wij zullen ook doorgaan met het ondersteunen van de jonge pro’s en dat binnen een meerjarenplan. Daarvoor werd al een exacte reglementering uitgewerkt.’

Gaat u ook door met het steunen van toernooien in België?

‘Ja. Wij zijn zeer blij met de terugkeer van de Belgian Open volgend jaar, een initiatief gegangmaakt door een particuliere vereniging rond het bedrijf Soudal, in samenwerking met Rinkven International Golf Club. Het toernooi van de Ladies European Tour, dat dit jaar spijtig genoeg diende te worden afgelast, gaat eind mei 2022 door in Naxhelet. Dat betekent alleen maar goed nieuws voor de Belgische golfsport en voor zijn profs. Toch primeert voor ons het toernooi van de Challenge Tour/LETAS omwille van het uitwisselingssysteem van invitaties met andere federaties. Kristof Ulenaers profiteerde daar volop van door een toernooi te winnen en een ‘exemption’ te halen. Wij hopen dat andere jonge neo-profs hetzelfde kunnen realiseren en snel naar de Europese Tour kunnen doorstomen.’

Is het doel ook niet om vertegenwoordigers naar de Olympische Spelen te blijven sturen, zoals dat dit jaar het geval is voor Thomas Pieters, Thomas Detry en Manon De Roey?

‘De Olympische Spelen zijn inderdaad een mooie vitrine voor een sport als golf. Als gevolg van de coronacrisis zal onze delegatie evenwel bijzonder klein zijn, met naast onze drie spelers enkel Emmanuel Rombouts als Head Delegation en coach Jérôme Theunis. Als KBGF-voorzitter mocht ik ook mee, maar omdat ik niet op de baan mag en de protocollaire evenementen en de networking er tot een strikt minimum zijn herleid, had het geen enkele zin om naar Tokio af te reizen.’

Nochtans is de impact van een medaille – vooral als het een gouden is – niet onbelangrijk met het oog op het aantal aangesloten leden!

‘Ja, die impact is enorm. Ik ben van nature een optimist. Ik denk dus dat onze beide Thomas’en een kans maken, ook al door het selectiesysteem dat wordt gehanteerd. Ook Manon De Roey, die er een uitstekend seizoen 2020 heeft opzitten en haar selectie ten volle verdient, zal volop profiteren van de ervaring die ze al heeft opgedaan. Maar naast de droom van een olympische medaille is het vooral de coronacrisis die verantwoordelijk is geweest voor de enorme groei bij het aantal leden. En die gaat door, want eind december klommen we boven de 70.000 leden. Op 30 juni 2021 waren er dat al 72.000, met een identieke groei in de beide regio’s.’

Heeft de KBGF voldoende financiële middelen om dat elan te ondersteunen?

‘Hoewel het federaal lidgeld van 60 euro voor 2021 en 2022 hetzelfde is gebleven, zorgt het stijgend ledenaantal voor meer inkomsten. Niettemin wordt volgend seizoen een scharnierjaar, want er zijn de nieuwe projecten en de ambities met het nieuwe gebouw. Wij hebben 50.000 euro vrijgemaakt voor de LET en 100.000 euro voor de Belgian Open. Het Belgian Team (coaching, omkadering en verplaatsingen) is goed voor een budget van 300.000 euro. Wij gaan ook investeren op het vlak van communicatie teneinde de visibiliteit van golf in de media verder te accentueren. De lay-out van onze website golfbelgium.be krijgt een update, met rood als accentkleur. De website wordt ook inhoudelijk sterker, met nieuws over het Belgian Team, de profs, de golfregels, het WHS-systeem… Ook de clubs zullen regelmatig aan bod komen en dat zowel in het Nederlands als in het Frans. We mogen inderdaad niet vergeten dat het de clubs zijn – en dat zijn er momenteel 90 – die de golfsport in België doen leven. Via onze regionale federaties blijft ons doel ook om hen te helpen en tegelijk ook de nieuwe projecten te steunen, 18-holesbanen, maar ook de 6 en 9-holesbanen, want zij zijn de toekomst van golf in Europa.’

Hugues Feron